Sertifikasyon Hizmetleri

Sertifikasyon Hizmetleri

Sertifikalı fotovoltaik denetim uzmanlarımız tesisinizin inşaat, kurulum ve işletim standartlarına uygunluğunu denetleyebilir, onaylayabilir ve olası olumsuzluklar hakkında ilgili teknik raporları düzenleyebilirler. Bu sayede, tesisinizin sektörde kabul gören uluslararası standartlara göre inşa edildiğinden ve taahhüt edilen değerlerde enerji üreteceğinden emin olabilirsiniz.

Ülkemizde hızla büyüyen ve gelişen fotovoltaik güneş enerjisi tesisi kurulumlarında bir çok ayrıntı ve teknik olgu dikkate alınmalıdır. Güneş enerjisi sektöründe kabul gören teknik standartlara göre inşa edilmeyen sistemler çok kısa sürede yatırımınızın vaat edilen üretimini, geri dönüşünü, değerini ve marka itibarınızı tehlikeye düşürebilir. Standartlara uygun ve nizami yapılmayan kurulumlar uzun vadelerde ciddi maddi kayıplara sebep olur, kazanç ve iş gücü kayıplarını da beraberinde getirir.

Sertifikalı uzmanlarımız, hem sisteminizin ciddi ve tutarlı hesaplamalara dayanan, kalite ve teknik standartlara uygun bir şekilde inşaasını, uzun dönem üretim öngörüleri ve yaklaşık üretim kazancınızı, hem de tespit edilen olası inşaat, imalat ve kurulum hatalarını raporlar halinde sunabilirler. Bu raporlar sayesinde tesisinizdeki muhtemel arızalar ve kurulum hataları sebebiyle oluşabilecek kısa devre, kaçak akım, elektrik çarpması, yangın veya tesisinizin resmi kabulünün gerçekleşmemesi gibi hayati önem taşıyan riskleri önleyebilirsiniz.

Hizmet Kapsamı

  • Kurulum ve işletim denetimleri
  • Hata ve arıza tespiti
  • Hasar değerlendirmesi
  • Üretim raporları